Beslissing tot uittreding ELZA o.v.v. akkoord Evergem en Zelzate

Op 29 april 2013

Tijdens de gemeenteraad van 25 april 2013 werd de beslissing genomen om – onder voorbehoud van akkoord van de andere deelnemende gemeenten – uit het samenwerkingsverband ELZA te treden.
Voor Assenede bleef er weinig keuze gezien de eerder genomen beslissing van Lochristi en de aangekondigde uittreding van Evergem en Zelzate

 

Besparing?

N-VA vroeg welk besparingskaartje er aan deze uitstap hing.
Schepen van welzijn, Dominique Buysse en burgemeester Philippe De Coninck, noch de schepen van financiën Servaas Van Eynde konden het exacte bedrag meedelen, maar wisten een raming te maken op basis van een half jaar van om en bij de € 3.500,00 euro.

Uitstapredenen meer dan besparing alleen?

Sabina De Craecker: ‘Hoewel onze fractie akkoord gaat en het goed vindt dat er in deze besparingstijden wordt nagedacht over welke samenwerkingsverbanden zinvol zijn en welke niet, hopen we toch dat niet alleen besparingsredenen aan de basis liggen van deze beslissing.
Onze fractie betreurt dat er geen evaluatieverslag in het dossier stak. Op vraag van beide fracties in de oppositie antwoordde schepen Buysse dat het heel moeilijk is dit soort projecten te evalueren.
Drugs zijn een groeiend probleem en hoewel ELZA goed werk heeft geleverd, kon men deze problematiek toch niet terugdringen.
Het is dan ook zinvol om het uitgespaarde bedrag te investeren in welzijnsprojecten die wel goed kunnen geëvalueerd worden.’

 

N-VA vroeg aan de schepenen om de noodzaak tot het zoeken en bieden van hulp te blijven erkennen.

Sabina De Craecker: ‘Wij vroegen om in ‘De Belleman’ een pagina te wijden aan de voorstelling van alle mogelijke organisaties en alternatieven voor mensen die op zoek gaan naar hulp m.b.t. de problematiek van verslaving in al zijn vormen. Door het regelmatig onder de aandacht brengen van die objectieve contacten en organisaties – die over up-to-date informatie beschikken – kunnen wij als gemeenteraad toch de ernst van deze problematiek blijven onderschrijven en erkennen. Op deze manier kan de uitstap positief benaderd worden en kunnen alternatieven aangeboden worden.’

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is