Budget 2013 en toekomstige aanwervingen personeel OCMW

Op 26 januari 2013

Op de gemeenteraad van 24 januari 2013 werd het budget 2013 vastgesteld.
Het betreft hier een technische begroting waarbij nog niet alles werd opgenomen.
Guido Van de Veire van de N-VA fractie drukte zijn hoop uit dat bij het vaststellen van de komende budgetwijziging de jeugd- en sportverenigingen en de feestcommissies niet in de kou zullen blijven staan.
Hij heeft hiervoor altijd geijverd en hij hoopt van de nieuwe schepen hetzelfde. 

Een ander agendapunt betrof het vaststellen van de rechtspositieregeling, de personeelsformatie en het organogram. De dienst secretariaat en de personeelsdienst van zowel gemeente als OCMW worden herleid tot 2 gezamenlijke diensten.
De N-VA fractie stelde de vraag of de aanwervingen voortaan ook volgens dezelfde voorwaarden zullen gebeuren. De burgemeester bevestigde dat de gemeentelijke procedure, met vergelijkend examen, voortaan zal gevolgd worden.
Onze fractie kon dit alleen maar toejuichen. Dit betekent dat ‘een informele babbel’ met de voorzitter van het OCMW niet langer zal volstaan om een carrière bij het OCMW in Assenede te starten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is