Buitenschoolse opvang in Groot-Assenede reeds volzet voor vakantieperiode: ouders vragen lokaal bestuur en politieke partijen om initiatief en hulp!

Op 20 mei 2014

De buitenschoolse opvang in Groot-Assenede is nu al volzet voor de komende vakantieperiode en dit voor alle deelgemeenten. In totaal kunnen 46 kinderen terecht.
Deze zomer komen
jonge gezinnen daardoor in de problemen.

Het aantal vakantie- en sportkampen is in Groot-Assenede te beperkt en eerder leeftijdsgebonden, waardoor ook dit niet altijd een gepaste oplossing is.
Daarbij zijn deze kampen vaak niet voor iedereen een betaalbare oplossing.
 
Jonge gezinnen willen terecht kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving en opvang, zodat ouders met een gerust gemoed hun beroepsverplichtingen kunnen nakomen.
Door de beperkte ruimte in Groot-Assenede, de wetgeving waarbij kinderen onder de 6 jaar voorrang krijgen en de verleende vergunning door Kind&Gezin, is dit niet altijd mogelijk.
Dat leidt tot onbegrip, stress en frustraties bij de werkende ouders.
Het schoentje wringt ook bij ouders die hun kinderen van 2,5 jaar eerder naar het IBO laten gaan, terwijl ze nog terecht kunnen bij de onthaalouders.

Sabina De Craecker: ‘Door meer middelen in te zetten, kan men een groter aanbod creëren. Hier moeten nu prioriteiten gesteld worden. Onze fractie denkt graag mee, over de partijgrenzen heen, om zo vlug mogelijk een gepaste oplossing te vinden.
Ons voorstel naar de OCMW-voorzitter en het schepencollege:

  • kijk of een samenwerking met zelfstandige onthaalouders – erkend door Kind & Gezin – mogelijk is? Vaak hebben zij, tijdens de maanden juli en augustus, enkele plaatsen leeg.
    Zeker voor kinderen tussen 0 en 5 jaar kan dit een optie zijn.

  • Stem dit zeker af met Kind & Gezin als volwaardige partner in dit verhaal.

  • Voorzie een budget voor kosten van tijdelijke oplossingen.

Uiteraard moet aan alle wettelijke verplichtingen worden voldaan.

Heidi Schaght: ‘Bespreek of een uitbreiding van de samenwerking met VZW Oranje om de speelpleinwerking in Assenede uit te breiden naar de maand augustus mogelijk is. Deze is nu enkel open van 1 juli tot 1 augustus.’

De N-VA fractie doet een oproep aan Samenplus:
Werk preventief: ga op basis van de gemiddelde inschrijvingen tijdens vakanties op zoek naar gepaste oplossingen voor volgende vakantieperiodes.
Een samenwerking tussen meerdere actoren en bestuur lijkt onoverkomelijk om een goede oplossing te vinden op korte termijn.

De tijd dringt, ook op langere termijn.
De nieuwe verkavelingen zullen immers nog meer jonge gezinnen naar Assenede brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is