De rechtenverkenner

Op 6 april 2013

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid (gemeente en OCMW)

 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is