Draagvlak ondernemen lokale handelaar tijdens dorpskernvernieuwing

Op 29 februari 2012
Bij onze rondgang tijdens de Valentijnsactie - gericht op de lokale zelfstandigen - hebben we met de middenstanders van Assenede een gesprek gehad.
Het niet meer kunnen ondernemen, met als oorzaak de werken van de dorpskernvernieuwing, kwam daarbij aan bod.
Actie was duidelijk hoognodig.
Door deze gesprekken ontstond een belofte tot voorstel naar de lokale middenstanders toe.
Schepen Guido Van De Veire en voorzitter Sabina De Craecker stapten naar de burgemeester om de problematiek aan te kaarten. Alvast één voorstel werd ter uitwerking op tafel gelegd,  samen met de voor- en nadelen.
De burgemeester stond daar positief tegenover, hoewel er nog vraagtekens waren. 
Het werd een productief uurtje op het gemeentehuis.
 
Later werd één en ander door onze schepen verder toegelicht in het schepencollege. Daarna werd door de dienst 'Lokale economie' een bevraging georganiseerd onder de handelaars. 
Gezien we de middenstand ook een brief beloofden, werd deze opgesteld en bedeeld onder de betrokkenen.
Hiermee werd een positieve aanzet gegeven vanuit N-VA in samenwerking met het gemeentebestuur, om tot een bruikbare oplossing te komen.
Zo probeerden we mee te helpen aan de creatie van een draagvlak om blijvend te kunnen ondernemen, ondanks de zware werken.
 
Nadien kregen we een verslag vanuit het gemeentebestuur. Blijkbaar zouden weinig handelaars willen ingaan op enig voorstel, om uiteenlopende redenen.
 
Met als aanspreekpunt een handelaar uit de Schoolstraat werd nagevraagd of andere ideeën uitwerkbaar of bruikbaar waren. Geen enkel voorstel werd aangenomen. De handelaars vinden de voorstellen laattijdig of onpraktisch. Terzelfdertijd wachten zij op een oplossing aangereikt door hun gemeentebestuur.
 
Wij hopen dat de handelaars alsnog bereid zullen zijn om samen te komen in een werkvergadering. Samen met het gemeentebestuur op zoek gaan naar een gepaste oplossing is de enige goede weg.
 
Lokale economie en toerisme zijn datgene wat een plattelandsdorp als het onze aantrekkelijk kan maken. Het zou wat jammer zijn mochten deze handelszaken op termijn verdwijnen.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is