Gemeente schenkt grond aan Natuurpunt tijdens zware besparingen.

Op 4 oktober 2013

SamenPlus keurde recent de princiepsbeslissing goed voor het wegschenken van een perceel grond aan de Posthoorn.
Natuurpunt had dit perceel eerder al onrechtmatig afgesloten,  mee met ‘hun’ stuk dijk.

 

Het gratis weggeven van gemeentegrond tijdens al die zware besparingsronden kan niet.
Het akkerland met een oppervlakte van 480 m² en een waarde van om en bij de 5,00 euro/m² kon ook verkocht worden. De aktekosten zouden dan ten laste van de koper vallen i.p.v. nu ten laste van de gemeente. Dit werd niet eens overwogen.

 

De ganse oppositie reageerde terecht verontwaardigd op deze milde gift: een verdoken subsidie ter waarde van ongeveer  3.000,00 €.,  bovenop de al riante subsidie die een rijke vzw als Natuurpunt van de gemeente mag ontvangen.

 

De meerderheid reageerde: ‘het kost teveel om de omheining te laten opruimen en dan moeten we het stuk ook nog onderhouden. Het is goedkoper om het weg te schenken’.

 

N-VA stemde tegen om drie redenen:

 * Gratis wegschenken van gemeentelijke gronden kan niet tijdens besparingsronden

 * Natuurpunt wordt beloond voor het overtreden van de wet (onrechtmatige afsluiting) d.m.v. een schenking i.p.v. een bestraffing.

 * Er moeten geen verdoken subsidies worden gegeven bovenop de al voorziene subsidie voor dit jaar

 

We konden ons wel eventueel in een ruil vinden: Het stuk grond tegenover een bedrag van de subsidie;
maar dit werd weggewuifd.

Aan deze zaak hangt alvast geen fris en natuurlijk geurtje.
Wiens belangen worden hier gediend?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is