Gemeentelijk onderwijs Bassevelde en Boekhoute: is er nog toekomst?

Op 29 april 2013

 Tijdens de gemeenteraad dd. 25 april werd de toogpraat rond de toekomst van het gemeentelijk onderwijs in Bassevelde en Boekhoute door CD&V aangekaart

 

Welke toekomst?

Sabina De Craecker: ‘Omdat je op tijd moet weten hoe laat het is, mag er best wat energie gestoken worden in het nadenken over de toekomst van het gemeentelijk onderwijs in onze deelgemeenten.
Door de nieuwe verkavelingen hoopt de gemeente vele jonge gezinnen te kunnen aantrekken.
Als dat lukt krijgt onze gemeente een verjongingskuur met hopelijk heel wat gezinsuitbreiding.
Die kinderen zullen hier in kleuter- en lager onderwijs liefst allemaal naar een plaatselijke school gaan. Er moet nagedacht worden over het globale aanbod op zich.’

 Elke partij heeft zich  bovendien in het eigen huis-aan-huis blad en in zijn verkiezingsprogramma’s uitgesproken voor het behoud van het gemeentelijk onderwijs en het blijvend ondersteunen van alle bestaande scholen.
Net omdat de vrije keuze van onderwijs een grondwettelijk basisrecht is en al onze scholen moeten kunnen blijven groeien, kan en mag dit geen besparingspost worden.

 

Onze fractie zal waken over het nakomen van verkiezingsbeloften omtrent dit gevoelig onderwerp.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is