Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 maart 2013

Witte rook uit de N-VA schoorsteen in Assenede! …

Op 11 maart 2013

2013 is actief van start gegaan voor onze afdeling. Eedaflegging, nieuwjaarsreceptie en bestuursverkiezingen. 28 april volgt onze lentehappening. Wij laten u alvast meegenieten via ons fotoalbum! …

Op 18 februari 2013

U zit met vele vragen en wil deze stellen aan de gemeenteraadsleden? Dat kan. Een vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraad is namelijk voorzien. Wie, wat, hoe en waarom? …

Op 18 februari 2013

Oppositie klaagt ondemocratische manier van werken aan Fractieleiders Sabina De Craecker (N-VA) en Trees Van Eykeren (CD&V) – gesteund door alle raadsleden van de oppositie - klagen de manier van werken in de gemeente Assenede aan. “De voorstellen van Samen Plus worden in de krant gecommuniceerd …

Op 18 februari 2013

Dit jaar ging onze aandacht uit naar de deelgemeenten Bassevelde en Boekhoute, waar we achthonderd chocolaatjes uitdeelden en waar we de bejaarden hun dag van een tintje lentegeel hebben voorzien. Met dank voor het warme onthaal.   …

Op 26 januari 2013

Op de gemeenteraad van 24 januari 2013 werd het budget 2013 vastgesteld.Het betreft hier een technische begroting waarbij nog niet alles werd opgenomen. Guido Van de Veire van de N-VA fractie drukte zijn hoop uit dat bij het vaststellen van de komende budgetwijziging de jeugd- en sportverenigingen …