Geven we nog om veiligheid?

Op 23 mei 2012

Geven we nog om veiligheid?

De politiezone Assenede/Evergem bepaalt, zoals elke politiezone, elke vier jaar zijn prioriteiten op basis van een reeks parameters. Deze prioriteiten worden, in overleg met parket en gemeentebesturen, vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan.

Onze politiemensen pakken in het huidige plan volgende problemen aan: drugs, inbraken, overlast en intrafamiliaal geweld. De kunst is dit te vertalen naar concrete actieplannen waarvan elk jaar de resultaten worden weergegeven in de jaarverslagen.

We stellen echter vast dat daar een schoentje wringt.
Nemen we even de prioriteit drugs. Dit betreft een grote noemer maar in het zonaal veiligheidsplan gaat men er dieper op in. Zo wordt op dit terrein gewerkt aan de aanpak van het drugstoerisme, drugsbezit en verkoop op openbare plaats (fuiven en speelpleinen), aanpak van druggerelateerde criminaliteit en nazorg na tussenkomsten met druggebruik.

Wat blijkt : in 2010 werden op een gans jaar welgeteld 3 boven lokale acties drugtoerisme en 2 acties drugs in het verkeer uitgevoerd. Daarnaast werd 1 drugpreventie project gegeven aan lagere scholen.  Kort gezegd : in totaal vijf keer een controle uitvoeren op een gans jaar? Heeft dit resultaat voor de drugtoeristen?

Voor het item inbraken worden volgende actiepunten weerhouden: preventieve patrouilles, kwalitatieve vaststellingen verrichten, uitvoeren van afwezigheidtoezicht, technopreventief advies verstrekken, stimuleren van de buurt informatienetwerken, sensibiliseren en informeren van de bevolking. Wat wordt er gegeven van resultaat in 2010 ? Welgeteld vijf controleacties!!

Hetzelfde bemerken we bij de items overlast en intra familiaal geweld.

Dit zijn resultaten die niets of te weinig aan het actiepunt doen. De leden van de politieraad zitten erbij en keken er naar. Niemand die zich vragen stelt. Niemand die enige verduidelijking vraagt. Niemand die een opmerking geeft.

Wij zijn terecht fier op onze politiemensen. Zij staan steeds paraat en helpen waar het kan. We weten ook dat ze de vermelde prioriteiten met alle beroepsernst aanpakken.

Maar, zoals het echter gepresenteerd wordt komt het zonaal veiligheidsplan over als een verplicht nummertje en worden voor het jaarverslag wat cijfers bij elkaar gesprokkeld.

 Naar de besturen toe vragen wij: wees begaan met veiligheid en zoek samen met de korpsleiding naar mogelijkheden om de politiebegroting oordeelkundig en efficiënt in te zetten. Aan mooie rapporten hebben we niets als het niet bijdraagt aan de taken van de politiemensen en aan onze veiligheid. Maak samen met de politie concrete plannen die, misschien minder mooi klinkend, maar beter  realiseerbaar zijn.

Aan ja-knikkers in gemeente- en politieraden hebben we genoeg. De inspanning leveren om werkelijk je taken als vertegenwoordiger van onze gemeente op te nemen getuigt dat je geeft om de veiligheid van onze burger.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is