Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 4 oktober 2013

SamenPlus keurde recent de princiepsbeslissing goed voor het wegschenken van een perceel grond aan de Posthoorn. Natuurpunt had dit perceel eerder al onrechtmatig afgesloten,  mee met ‘hun’ stuk dijk.   Het gratis weggeven van gemeentegrond tijdens al die zware besparingsronden kan niet …

Op 4 oktober 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Op vraag van enkele buurtbewoners plaatste N-VA de verkeersproblematiek in de Prins Boudewijnlaan in Assenede op de agenda van de gemeenteraad.   Sinds de dorpskernvernieuwing mag er nog steeds niet beurtelings geparkeerd worden tussen de Sportstraat en de Hollekenstraat. De weg is er te …

Op 3 oktober 2013

N.a.v. besprekingen in het schepencollege van mei 2013 en de start in juli  met een opdracht aan een dierenarts - rond sterilisatie, castratie en euthanaseren van zwerfkatten -  verdiepte N-VA gemeenteraadslid Sabina De Craecker  zich in het dossier ‘zwerfkattenbeleid Groot-Assenede’ …

Op 3 oktober 2013

Raadslid Guido van De Veire van N-VA kaartte de klachtenbrief van omwonende m.b.t. de verkeerssituatie in Oosteeklodorp aan. Guido Van De Veire: ‘Ik gaf aan de toestand goed te kennen en het te betreuren dat deze situatie al veel te lang aansleept, terwijl een eenvoudige oplossing kon …

Op 24 september 2013

Aanvullende dagorde N-VA: * Zwerfkattenbeleid * Verkeerssituatie Oosteeklodorp * Verkeerssituatie Prins Boudewijnlaan …

Op 22 augustus 2013

Na de aanvraag van een megagrote varkensstal in Boekhoute is het nu de beurt aan Bassevelde. Het MER (Milieu effecten rapport) kan ingekeken worden op de dienst milieu van de gemeente Assenede. Bezwaren kunnen ingediend worden op de gemeente tot 28/08/2013 …