N-VA ASSENEDE STELT HAAR MANDATARISSEN EN OPVOLGERS VOOR

Op 8 januari 2013

Op woensdag 2 januari 2013 legden de N-VA mandatarissen de eed af als gemeenteraadslid en zetelen daarbij voor de eerste maal als fractie in de gemeenteraad, in de oppositie. Op maandag 7 januari 2013 was het de beurt aan de mandataris voor het OCMW. Onverwacht werd deze ook verkozen als lid van het sociaal comité.

Voorzitter Sabina De Craecker:Amper 13 lijststemmen hadden we tekort voor een vierde gemeenteraadslid: de kans op het breekpunt voor de huidige meerderheid!
Gezien hun samenstelling zou dit een zeer moeilijke constructie geworden zijn, maar dan hadden we misschien wat tegengewicht kunnen bieden voor alle wilde besparingen, verhogingen en afschaffingen die nu op touw worden gezet.
Gedane zaken nemen echter geen keer en we gaan dus flink oppositie voeren.
Dankzij de steun van CD&V zetelt Guido Van De Veire ook in de politieraad.
In het OCMW deelden we het mandaat op tussen Monique Verschorren uit Oosteeklo en Luc Chinitor uit Assenede. Zij zullen tevens zetelen in het sociaal comité.
Maar we brengen tegelijk een hechte werkgroep samen.
O.a. Frederick Vermeulen en Sandra Cooman maken hier deel van uit.
Zo kunnen uit alle deelgemeenten de heikele punten worden aangebracht en besproken.

GEMEENTEBESTUUR

Guido Van De Veire (Oosteeklo): gemeenteraadslid + mandataris politieraad

Heidi Schaght (Assenede): gemeenteraadslid + 1e opvolger politieraad

Sabina De Craecker (Assenede): gemeenteraadslid + fractieleider en  2e opvolger politieraad  

Opvolgers gemeenteraadsleden:

1. Michael Manaigre

2. Sandra Cooman

3. Verschorren Monique

4. Vermeulen Frederick

5. Vercauter Jonathan

6. David Peter

 

OCMW raad

Monique Verschorren (Oosteeklo): OCMW-raadslid + lid sociaal comité 2013-2015

Luc Chinitor (Assenede): OCMW-raadslid + lid sociaal comité 2016-2018

Frederick Vermeulen (Boekhoute): opvolger OCMW

Sandra Cooman (Assenede): opvolger OCMW

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is