N-VA Assenede vraag om GAS-boetes voor dierenverwaarlozing in te voeren

Op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Op vlak van vervolging en een kordate aanpak van dierenmishandeling liggen de zaken niet altijd simpel. Hoewel een gemeentebestuur en de politie vaak de beste bedoelingen hebben, zijn de handen vaak gerechtelijk gebonden en is kleine dierenmishandeling niet altijd een prioriteit .
Te vaak worden deze zaken geseponeerd.


De bevoegdheid Dierenwelzijn moet serieus genomen worden. Direct optreden, dat is het goede signaal. Gemeenten kunnen beter zelf optreden en dat kan: via het GAS-reglement.
Bijvoorbeeld wanneer dieren geen beschutting hebben, geen eten of drinken, opgesloten zitten in onaangepaste en te kleine ruimtes, enz…
De lokale politie kan dan onmiddellijk een boete uitschrijven tegen overtreders zonder dat de hele administratieve molen in gang moet worden gezet.

Daarom plaatste de N-VA fractie dit punt op de agenda van de gemeenteraad van 28/05/2015 en vroeg het politiereglement cq GAS-reglement aan te passen om GAS-boetes tegen dierenverwaarlozing mogelijk te maken.

De meerderheid reageerde positief en stemt dit zo vlug mogelijk af met Evergem, de gemeente waarmee Assenede gezamenlijk in de politiezone zit.

Onze fractie is verheugd over de constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie, op vlak van Dierenwelzijn.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is