N-VA Assenede vraagt extra aandacht voor zwakke weggebruiker tijdens dorpskernvernieuwing

Op 19 februari 2011

N-VA Assenede stelt vast dat er geen of weinig aandacht wordt besteed aan de zwakke weggebruiker tijdens de voorbereidende werken voor de dorpskernvernieuwing.

Deze werken geven al de nodige hinder. Recent ‘viel’ het eerste slachtoffer onder de vorm van een auto in een diepe put.
N-VA vreest dat het hier niet bij zal blijven en hoopt dat het gemeentebestuur werk wil maken van een goed beleid m.b.t. veiligheid voor iedereen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de eigenlijke werken zelf.

Hoewel er alle begrip is voor de moeilijke situatie en de chaos en hinder die deze dorpskernvernieuwing nu eenmaal met zich meebrengt, vindt N-VA Assenede dat ze even aan de noodbel moet trekken.

Voorzitter Sabina De Craecker: ‘Er wordt voor het ogenblik totaal geen aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker.

Voet- en fietspaden worden onderbroken zonder alternatief. Plots eindigt het voet- en/of fietspad en verandert het in kuilen en bulten. Voor onze bejaarde inwoners, minder-validen, kinderen, ouders met kinderwagens is het een ware ‘survivaltocht’ aan het worden. Zelfs voor volwassenen die goed te been zijn is het nog uitkijken geblazen.

Daar komt nog bij dat bestuurders van voertuigen zich nog weinig van verkeersregels aantrekken, omdat o.a. de signalisatie te wensen overlaat en de controle nihil is.

Zo wordt er voortdurend fout geparkeerd en is de parking in de Kriekerijstraat bij tijd en wijle onbereikbaar, door het versperren van de ingang door bestelwagens.
Als kers op de taart zetten grote en kleine bedrijfswagen zich tijdens de werken maar geparkeerd op het fietspad (b.v. Trieststraat begin dorpskern) waardoor fietsers, plots en zonder voorafgaande aanwijzing, moeten uitwijken naar de rijweg, hierdoor gehinderd door een dikke stoeprand.

Bij het oversteken van de weg blijken oversteekplaatsen onbestaand geworden, terwijl de rijsneldheid onaangepast is. Het oversteken op zich is een waar avontuur. Voor bejaarden en minder-validen is het ronduit gevaarlijk.’

N-VA Assenede vreest dat dit gewoon een absolute uitnodiging is tot ongevallen met niet alleen blikschade maar helaas ook lichamelijke letsel.

De veiligheid van de zwakke weggebruiker zou topprioriteit moeten zijn.

N-VA Assenede vraagt dan ook haar gemeentebestuur hier dringend werk van te maken. Niet alleen nu, tijdens de voorbereidingen, maar zeker en vast tijdens de ganse duur van de dorpskernvernieuwing.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is