N-VA Assenede vraagt zich af waar Seniorenraad blijft

Op 16 april 2010

In tegenstelling tot vele andere gemeenten en steden bestaat er in Groot-Assenede nog steeds geen seniorenraad. Sterker nog, Assenede is de enige gemeente in het Meetjesland zonder seniorenraad.

Er is nochtans dringend nood aan dit advies-, overleg- en spreekorgaan in onze vier deelgemeenten.

Deze ‘vergeten’ groep kan - via deze raad - initiatieven en/of adviezen voorbereiden en uitbrengen omtrent alle aangelegenheden rond seniorenbeleid en ouderenzorg.
Zij kan tevens het overleg en de samenwerking bevorderen tussen verenigingen, groepen en besturen en de belangen van senioren bewaken en verdedigen,
en een nuttige rol spelen in het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan

Voorzitter Sabina De Craecker: ‘Gezien de terechte oprichting van tal van adviesraden binnen de gemeente, vragen wij ons af waarom er tot op heden aan deze nood geen gevolg werd gegeven.
Het zou een grote meerwaarde betekenen binnen onze vier deelgemeenten.’

Om tegemoet te komen aan de algemene wens van de senioren en rekening houdend met een maatschappelijke evolutie als steeds groeiende groep binnen de samenleving, verzoeken wij het college van Burgemeester en Schepenen, en de leden van de gemeenteraad, dringend deze adviesraad op te richten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is