N-VA fractie geeft dikke onvoldoende voor oprichting adviesraad lokale economie

Op 27 december 2014, over deze onderwerpen: Lokale economie

Hoewel de N-VA fractie uitermate tevreden is dat hun programmapunt tijdens de verkiezingen 2012 door de meerderheid werd opgepikt, vindt ze de uitwerking ervan ondermaats.

Niet alleen werd er 0,00 euro voorzien in het meerjarenplan voor het ‘grote relanceplan voor lokale economie’ dat met veel bravour werd aangekondigd, maar de uitwerking van de oprichting van een adviesraad voor lokale economie laat heel wat te wensen over.

Sabina De Craecker: “De lokale Unizo afdelingen en ZOA werden geconsulteerd voor de opmaak van de statuten. Op zich niets fout aan. Maar wij vroegen waarom dit niet breder genomen werd en ook andere belanghebbenden niet werden betrokken zoals b.v. de lokale K.M.O.’s, de onafhankelijke zelfstandigen, de landbouwers en tuinders, de vrije beroepen, e.d.m.…Lokale economie is meer dan enkel de plaatselijke winkel.
Het werd ons al vlug duidelijk dat bepaalde organisaties in dit verhaal oververtegenwoordigd waren, terwijl anderen eerder ondervertegenwoordigd of zelfs helemaal niet aanwezig zijn. Wij vroegen ons ook af waarom de lokale economie niet ingedeeld werd in categorieën, maar kregen hier geen afdoend antwoord op. Aan de Schepen van Lokale Economie werd ook gevraagd wat hij verstond onder ‘nationaal georganiseerde organisaties voor lokale economie’. Het antwoord was vrij simpel: Unizo en Partena (?!).”


De Schepen had voor deze wel 10 vertegenwoordigers van de max. 20 stemgerechtigde leden voorzien plus nog eens 4 van de lokaal georganiseerde organisaties lokale economie, wat in onze dorpen 4 x Unizo is.
Dit tegenover 2 vertegenwoordigders uit de vrije beroepen, 2 uit de ambulante handel en 2 uit de onafhankelijke zelfstandigen, m.a.w. uit elke categorie 0.5 per deelgemeente.
De vertegenwoordiging uit de sector ‘Toerisme’ werd volledig uitgesloten.

Heidi Schaght: “Toerisme maakt 5% van het Vlaams BBP uit. Alleen de bouwsector met 6,7% doet het beter.
M.a.w.: toerisme heeft een belangrijke impact op economie!

Met een volwaardig bezoekerscentrum in Boekhoute, een toeristisch ambtenaar, de inspanningen om groepen dagtrippers naar Assenede te halen, het wandelnetwerk Meetjesland, het fietsnetwerk Meetjesland én maar liefst 15 officiële toeristische verblijfsaccommodaties in onze gemeente, lijkt me toch dat de toeristische sector aanwezig moet zijn in de lokale economische adviesraad!
De adviesraad zal na 6 maanden tot een 1 jaar geëvalueerd worden. Laat ons hopen dat er tegen dan al een werking is die we kúnnen evalueren…”

Onze fractie vraagt zich af of de bevoegde Schepen wel goed weet waar hij mee bezig is?
Het risico is namelijk sterk aanwezig dat alles beslist wordt door ‘organisaties’ terwijl de bedoeling van deze adviesraad moet zijn dat het lokale gehoord en ondersteund wordt.
Voor onze fractie moet de zwaartekracht - bij de stemgerechtigde leden - liggen op lokale ondernemers waarvan elke sector vertegenwoordigd is.

Omdat dit verhaal heel erg slordig in elkaar steekt  hebben wij ons in de stemming voor de oprichting onthouden.
Wij zijn absoluut voor een adviesraad voor lokale economie, maar dringen aan op bijsturing van dit pulpverhaal zodat het een goed werkinstrument wordt.
Zonder grondige bijsturing en wijzigingen is het tot mislukken veroordeeld.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is