N-VA fractie voor afschaffing compensatiegelden voorzitter OCMW

Op 15 maart 2013

Op de OCMW raad van maandag 11 maart 2013 nam CD&V het initiatief om de compensatiegelden
van +- € 15.000  – die de huidige voorzitter krijgt bovenop zijn wedde als voorzitter – in vraag te stellen.
Reden hiertoe zijn de enorme besparingen die zich binnen het gemeentebestuur opdringen en de zin of onzin van dergelijke compensatiegelden.

De OCMW voorzitter opende zijn betoog met de verdediging van deze gelden als zou het ‘een recht’ zijn waarvan hij gebruik maakt. Compensatiegelden zijn geen recht maar een gunst net als alle andere vergoedingen zoals ICT-vergoedingen, km-vergoedingen, opleidingsvergoedingen, etc…

Deze compensatiegelden werden in de vorige legislatuur (2006-2012) goedgekeurd door SamenPlus.

In al deze pijnlijke besparingsrondes  vindt de voorzitter van het OCMW dat zijn compensatiegeld uit de wind moet blijven. Nochtans zou dit een heel flinke besparing zijn.

Om die reden stemde de N-VA fractie mee met de andere oppositieraadsleden voor de afschaffing van deze compensatiegelden; de volledige meerderheid stemde tegen.
Zo behield de voorzitter zijn +- € 15.000/jaar bovenop zijn wedde als voorzitter en bovenop het deel werkgever wat hem toekomt vanuit de regeling van zijn brugpensioen.
Het besparen is dus…aan anderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is