N-VA fractie vraagt bijkomende voorwaarde bij de openbare verkoop van de gronden Noordstraat Boekhoute

Op 19 mei 2014

Aan de openbare verkoop van de gronden in de Noordstraat , oorspronkelijk bestemd voor Serviceflats, zouden twee voorwaarden gekoppeld worden: nl. de verkoop als 1 lot en de verplichte oprichting van seniorenflats of assistentiewoningen tegen 31.12.2018.

Sabina De Craecker: wij zijn er ons van bewust dat door deze verkoop de gemeente een belangrijke financiële injectie krijgt, nodig voor de afbouw van zijn schuld.  Wij betreuren echter de afbreuk van het sociale in dit Boekhoutse verhaal. De Boekhoutenaar werd immers jaren voorgehouden dat hier serviceflats zouden worden gebouwd zoals de oprichting van 'De Aster' in Oosteeklo.
Serviceflats die men via het OCMW zou kunnen huren aan een betaalbare huurprijs.
Om dit te kunnen bereiken werden vele kosten in de loop der jaren gemaakt.
Nu zal de Boekhoutenaar eindigen met dure seniorenflats.
De meerderheid sprak bedragen uit van 200 à 230 duizend euro. Niet voor iedereen weggelegd dus.

Bij ons verzoek om een derde voorwaarde op te nemen bij de openbare verkoop, dachten wij aan het belang van alle partijen. Daarom vroegen wij te bekijken of er geen voorkooprecht door het OCMW kon ingelast worden voor enkele van die seniorenflats , tegen vooraf overeengekomen voorwaarden en een vastgelegde prijs. Deze zouden dan alsnog kunnen verhuurd worden door het OCMW. ‘

Het uitgangspunt van de N-VA fractie was hier alle belangen van vragende of betrokken partijen te koppelen en aan dit nieuwe verhaal toch een positieve en sociale twist te geven.
Uiteindelijk een win-win situatie voor alle partijen.

Helaas had de meerderheid hier geen oren naar. Onmiddellijk werd de berekening gemaakt van 3 à 4 seniorenflats aan 230.000 euro + kosten. Voor die paar mensen teveel kosten en moeite.
Het economische primeerde duidelijk, want bouwvolume, voorwaarden en prijs kunnen perfect afgesproken worden en onderling verschillen van de koopflats.
Puur financieel en zonder in detail te bekijken werd het voorstel weggewuifd op twee minuten tijd.
Wel gaf de burgemeester aan dat, mocht er ooit financieel en budgettair ruimte zijn, hij een latere aankoop misschien in overweging zou nemen.

Besluit: voorafgaand tegen gunstige voorwaarden en onderhandelbare prijs kan niet, achteraf tegen dure verkoopprijs kan wel. Begrijpen wie kan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is