Ons antwoord op vier vragen over Assenede voor de bijlage van Het Laatste Nieuws

Op 17 september 2012

1. Wat is volgens jullie partij de toekomst van het oud gemeentehuis dat nu al jaren leeg staat?

à Wat we zeker niet willen is dat de toestand blijft zoals het is omdat men gebrek heeft aan visie of aan moed om er iets mee te doen. Verkopen aan buitenlanders of - zoals de gemiste kans met het kasteel Ter Leyen in Boekhoute - willen we niet. Het is ons erfgoed en dat moet het blijven.

Wat we evenmin willen is dat dit één grote museumruimte wordt. Dit is mogelijk een mooie droom, maar in deze crisistijden financieel moeilijk te verteren door de belastingbetaler en niettegenstaande dit een meerwaarde biedt voor Assenede is dit te beperkt denken.

Wat we ook niet willen is een bodemloze put, waar zure belastingcenten in verdwijnen door slechte of te beperkte voorbereiding en meerkosten.

Het moet een project worden door en voor de bevolking.
We willen een verhaal brengen waar mini-ondernemingen, toerisme en horeca, kunst en cultuur en mogelijk ook woonbeleid voor jongeren hand in hand gaan. Een verhaal ook dat de oude dorpskern doet oplichten en versmelten met het achterliggende gemeentehuis, parking en horecazaken zonder tot onteigeningen te moeten overgaan. Ook onze andere deelgemeenten moeten baat hebben bij dit project, gezien ook zij gemeentelijke belastingbetaler zijn.
Dit verhaal werd grondig uitgewerkt in een werkgroep die uitsluitend rond dit thema actiepunten heeft opgesteld. Het wordt geen simpel verhaal maar wel een boeiend. In de eerste zes jaren zullen we vooral moeten kijken wat haalbaar is en wat niet, ook door het feit dat dit een geklasseerd gebouw is. We zullen heel wat contacten moeten aanspreken: m.a.w. opstarten van het onderzoek en ontwikkeling van dit project zodra we verkozen zijn.

 

2. De wildgroei aan windmolens is niet meer tegen te houden. Zeker langs de N49. Hoe wil uw partij dit probleem aanpakken?

-->Met een minister Ruimtelijke Ordening hebben we alvast een streepje voor.

Onze visie is duidelijk: wij zijn voor duurzaam beleid, maar tegen een overgesubsidieerd en ongecontroleerd systeem. Inplanting windmolens kan voor ons, maar op niet-hinderlijke locaties.
Hoewel de voordelen van windenergie voor allen zeer duidelijk zijn, worden de nadelen ervan nog teveel onderkend of zelfs weggestopt. Het respect voor mens en natuur is voor ons van groot belang.

In een plattelandsgemeente als het onze zijn daarboven de bronnen van energie ongelooflijk groot.
Zo kan je veel afval duurzaam verwerken, maar liggen er ook mogelijkheden op onze weilanden.
Misschien moet onze overheid eens durven kijken door een andere bril en kunnen wij een voorzetje geven. (Zie ook ons dossier over windmolens op onze lokale website)

 

3. De vergrijzing slaat ook toe in Assenede. Met één rusthuis zijn de wachttijden nu al zeer lang. Wat moet er de komende jaren gebeuren en welke projecten schuiven jullie naar voor.

Laten we beginnen met een kleine correctie: we hebben twee rusthuizen: één in Bassevelde en één in Assenede. Het rusthuis in Bassevelde is ondertussen gestart met de opbouw van een uniek project, waar heel wat extra plaatsen zullen uitkomen. Een recente studie heeft trouwens uitgewezen dat er in Assenede 22 bedden leegstaan. Die zullen waarschijnlijk wel vlug terug gevuld zijn.

Maar er is meer: rusthuizen bijbouwen aan het tempo van de vergrijzing is onbegonnen werk. We kennen niet veel mensen die met volle goesting naar een rusthuis verhuizen. Liever blijven zij zo lang mogelijk in hun eigen woning. Om dit mogelijk te maken is er vooral op gebied van dienstverlening heel wat te vernieuwen.

1)  de samenwerking met Aan-Z, een prima organisatie, willen we versterken en uitbreiden waar mogelijk.
We moeten ook zeker de dagopvang in de beide rusthuizen promoten en ondersteunen, zodat dit kan uitgroeien tot een volwaardig initiatief.
Ondersteuning en uitbreiding mobiele zorg en dienstverlening is dus een must.

2) een kernversterkend beleid rond wonen - zowel voor jong als oud - moet ons de mogelijkheden bieden om ook voor deze groep mensen de kans te bieden om in hun eigen woning te blijven of te verhuizen naar een aangepaste woning. Sociaal zo breed mogelijk wonen is de boodschap

3) Informatiemomenten wonen op latere leeftijd is één van de vele voorbeelden en ideeën die de werkgroep rond dit thema naar voor bracht, en die opgenomen werden in ons programma

 

4) De grote wegenwerken van de laatste tijd hebben voor heel wat wrevel gezorgd in het dorp. Is er iets mis met de planning? Iets mis met de communicatie? Hoe kan het volgens jullie partij anders en beter?

-->De communicatie rond de werken op het ogenblik van plotse wijzigingen kan een stuk beter.
De lokale inwoner kan dit volgen op de webstek van de gemeente en in de Belleman, maar voor mensen van buiten de gemeente is het een ramp wanneer hun GPS tielt slaat. Het zijn deze die vaak het dorp geblokkeerd zetten (vrachtwagens, auto’s e.d.) Met het openbaar vervoer zijn blijkbaar wel goede afspraken gemaakt. De informatieborden aan het begin van de gemeente zijn hierbij een gemiste kans doordat ze niet digitaal zijn. Nu hangen er enkel feestelijkheden. Het niet kiezen voor digitale borden was een voorbeeld van ‘korte termijn visie’ want deze hadden een ongelooflijk doel kunnen hebben m.b.t. het wegwijs maken in de omleidingen en zeer kort op de bal kunnen spelen.

De werken lopen steeds vertragingen op. Hiervoor worden alle mogelijke redenen aangehaald.
Maar iedereen wist al jaren dat wat zich onder de grond bevond rot en slecht was, de huisjes oud waren, en de algemene toestand onhoudbaar was.

Het probleem situeert zich ook doordat twee overheden moeten samenwerken…dat lijkt in de planning en in de keuze van de aannemer een grote rol te spelen.

Ook m.b.t. de nutsvoorziening loopt er heel wat niet zoals voorzien. Eandis is een groot lichaam, waartegen je weinig kan beginnen. Stroomonderbrekingen voor uren

En de verkiezingen uiteraard…er worden zaken beloofd die niet kunnen (of konden) waargemaakt worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is