Peter David kandidaat voor lijst N-VA Assenede

Op 4 juli 2012

Peter David kiest voor N-VA

 Peter David - bachelor in de houttechnologie, werkt als landmeter bij Grondmy

Peter: ‘Mijn vroegere sympathieën voor de V.U. resulteerden in een lidmaatschap voor N-VA. Mijn keuze wordt ingegeven door het behoud van eigenheid en cultuur.’

Voor wat betreft de belangen van Groot-Assenede meent Peter dat men zich vooral moet profileren als een aangename en leefbare plattelandsgemeente waar rust en sereniteit centraal staan.

Peter: ‘We hoeven ons niet te spiegelen aan de grootstad. Het blijft dan ook een noodzaak om over o.a. de bestaande werkgelegenheid te waken en te bewaren, geënt op KMO’s en detailhandel. Landbouw, recreatie en woongelegenheid moeten hand in hand gaan. Als plattelandsgemeente is landbouw nu eenmaal de Cor business waarrond de gemeente is gegroeid. Dit wil niet zeggen dat we geen bloeiend cultuurbeleid kunnen voeren, met aandacht voor nieuwe opportuniteiten, voor elk wat wils en toegankelijk voor iedereen. Nieuwe culturele initiatieven en ideeën moeten we ondersteunen en stimuleren.

Mobiliteit in Groot-Assenede zal steeds verbonden zijn met trage en grote landbouwvoertuigen. Ook hier moeten we waken dat de doorstroming gegarandeerd blijft, door het aanreiken van alternatieven en uitvalmogelijkheden.’

Peter vindt dat niemand in de gemeente verder komt met een anti-politiek standpunt. Hij wil dan ook proberen constructief naar een oplossing te werken waar iedereen baat bij heeft.
‘Streven naar een politiek en economisch gezond beleid: daar ga ik voor, samen met N-VA’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is