Prijs tienbeurtenkaarten Omnisport/lessenreeksen turnen verhoogd met 25% -20% en 16,50%

Op 27 oktober 2013

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 24/10/2013 stelde SamenPlus een verhoging voor op de tienbeurtenkaarten van de lessenreeksen turnen voor kleuters, kinderen lager onderwijs en volwassenen.

 Reden hiertoe: door het dalend aantal deelnemers komt men niet meer uit de kosten.

 De basisberekening van deze verhoging met respectievelijk 25% voor de kleuters, 20% voor de kinderen van het lager onderwijs en +16,50% voor volwassenen leert ons echter onmiddellijk dat deze verhoging niets meer is dan het wat opvrolijken van het budget.

 Omdat je geen extra deelnemers aantrekt simpelweg door de prijs te verhogen, deed de N-VA fractie een tegenvoorstel. We vrezen immers dat dit de aanzet zou kunnen zijn naar het op termijn volledig afschaffen van de lessenreeksen turnen met als reden: te weinig deelnemers waardoor te hoge kosten. Terwijl de echte reden er één van mogelijke besparingen is.

 Sabina De Craecker: ‘Er werd geen publiciteit gemaakt voor de sportkampen, noch voor de Omnisport. Gevolg: een minimum aantal deelnemers tijdens de maanden januari t/m juni 2013.
D.m.v. een simpel voorbeeld gaf ik Samenplus aan dat een verhoging van de prijs niet de manier is om extra deelnemers aan te trekken, maar dat men net andersom moet werken.
Vraag het aan elke handelaar: als je de zaak wil aantrekken is het door aantrekkelijke acties, kortingen, publiciteit e.d. Een in het oog springende opname in de Belleman, gekoppeld aan een leuke activiteit rond Omnisport, zou b.v. een eerste stap kunnen zijn om deze laagdrempelige activiteit- toegankelijk voor iedereen - in de picture te zetten. Van daaruit kan men vertrekken naar meer en de toestand na zes maanden evalueren. ‘

Tegenvoorstel N-VA Assenede: Tijdelijk behoud van de prijzen, aantrekkelijk maken van de activiteit om meer deelnemers te bekomen en de lage drempel behouden.’

 De meerderheid antwoordde dat onze fractie weliswaar een punt had, maar dat ze toch voor de verhoging zouden stemmen om dan in augustus 2014 een evaluatie te maken.

 Ons tegenvoorstel werd goedgekeurd door de voltallige oppositie,  maar niet door de meerderheid van Samenplus.

Deze sporttak, waarvoor de deelnemers geen specifiek aanleg of talenten moeten hebben, zou ondersteund moeten worden in het kader van ‘meer bewegen’ en het ‘Sport voor Allen’ decreet.
Het bijpassen van het tekort door de deelnemers, van om en bij de 600,00 euro, staat in schril contrast met de torenhoge investeringen in een andere sporttak die de meerderheid wel goedgunstig is.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is