Start zwerfkattenbeleid zonder voorbereiding dossier wordt dure, ongecontroleerde grap

Op 3 oktober 2013

N.a.v. besprekingen in het schepencollege van mei 2013 en de start in juli  met een opdracht aan een dierenarts - rond sterilisatie, castratie en euthanaseren van zwerfkatten -  verdiepte N-VA gemeenteraadslid Sabina De Craecker  zich in het dossier ‘zwerfkattenbeleid Groot-Assenede’.

Sabina De Craecker: ‘In dit dossier kan men helemaal niet spreken over ‘het voeren van een beleid’. Een totaal gebrek aan informatie en de onvolledigheid van het dossier baarde mij zorgen.
 Ik interpelleerde de betrokken schepen en het schepencollege  in de gemeenteraad van 26 september j.l. en stelde hen enkele vragen:

 

1)      Wat is uw plan van aanpak

2)      Waarom toezegging van de opdracht op basis van slechts 1 criterium: de goedkoopste prijs

3)      Waar hield u rekening met alle adviezen en omzendbrieven van Volksgezondheid, Dierenwelzijn, het advies gegeven door de Raad voor Dierenwelzijn en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren’

4)      Zal het zwerfkattenbeleid gepaard gaan met een sensibilisatie rond sterilisatie en castratie van katten in het algemeen, dus ook huiskatten?

5)      Hoe kunt u uw kosten m.b.t. dit beleid onder controle houden wanneer u bij de toezegging van de opdracht niet eens over een plan van aanpak en een duidelijke opgave van elke kost beschikt?

Op zich simpele vragen maar SamenPlus kon deze nauwelijks beantwoorden. Er werd gealludeerd naar het ‘niet wettelijk verplicht zijn’ en een mail van vzw RATO van die dag dat men in de toekomst de gemeenten zou ondersteunen bij de opmaak van het beleid.

SDC: ‘Ik hoop alle raadsleden te hebben wakker geschud. Ondertussen komen de eerste facturen van de dierenarts binnen. Hieruit blijkt dat b.v. de kosten in het algemeen vlug oplopen en sommige over het hoofd werden gezien. Nergens ook wordt een vermelding van testen gedaan m.b.t. ernstige aandoeningen, waardoor het beter is de kat te laten inslapen om verdere besmetting en onnodig lijden van het dier te voorkomen. De kosten van castratie of sterilisatie zijn hier overbodig.
Mijn oproep om dit dossier in belang van Volksgezondheid en Dierenwelzijn ernstig te nemen werd door het leeuwendeel van de gemeenteraad op wat hoongelach onthaald.
Ik gaf aan alle raadsleden een folder van het FOD m.b.t. de sensibiliseringscampagne ‘Steriliseren = beschermen’ die men blijkbaar voor het eerst onder ogen kreeg.
Deze folders zijn nochtans op simpele aanvraag gratis verkrijgbaar en kunnen op diverse locaties neergelegd worden.’

 

N-VA wees het schepencollege erop dat men de ernst van de situatie, nl. de verspreiding van allerlei ziektes door zwerfkatten tot  in de huiskamer en de overpopulatie in de asielen, zwaar onderschat.  Nergens werd rekening gehouden met de gegeven adviezen van betrokken instanties.
De prijsvraag bij de dierenartsen was enkel gebaseerd op prijs en dus werden appelen met peren vergeleken.

Nochtans is het van groot belang de dieren eerst te laten testen op ziekten zoals kattenaids en leukose, twee belangrijke virale aandoeningen bij de kat, die hier op grondgebied Assenede toch wel vaak voorkomen evenals  chronische niesziekte, longontsteking e.a.
Zo beperkt men onnodig lijden van de dieren, verspreiding van ernstige aandoeningen en bewaakt men het kostenplaatje van dit dossier.

 

En dat... is degelijk zwerfkattenbeleid!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is