Verkeerssituatie Oosteeklodorp door N-VA op agenda geplaatst

Op 3 oktober 2013

Raadslid Guido van De Veire van N-VA kaartte de klachtenbrief van omwonende m.b.t. de verkeerssituatie in Oosteeklodorp aan.

Guido Van De Veire: ‘Ik gaf aan de toestand goed te kennen en het te betreuren dat deze situatie al veel te lang aansleept, terwijl een eenvoudige oplossing kon worden gebod. Na 11 maanden wordt het tijd dat aan het gebonk van de deksels, bij nacht en ontij, een einde wordt gesteld. ’

 

Uit het antwoord van de schepen van openbare werken en de inhoud van het dossier, blijkt dat de nodige bestelling ondertussen is gebeurd en dat er inderdaad nu een oplossing zal geboden worden.

 N-VA is hierover verheugd, maar vraagt zich tegelijk af waarom dit zo lang op zich liet wachten.
Er moet dus blijkbaar eerst een petitie komen en een klachtenbrief rondgestuurd worden aan alle gemeenteraadsleden voor de meerderheid in actie schiet.

 

Een duidelijk aankaarten van kleine en grote probleemsituaties bij de gemeente zou – in de meeste gevallen - voldoende moeten zijn om samen met omwonenden naar een gepaste oplossing te zoeken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is