Verkeersveiligheid schoolomgeving 't Brugje Bassevelde

Op 4 juli 2011

N-VA Assenede vraagt zich af of het voorstel om de Sint-Bernardusstraat om te dopen tot een straat met eenrichtingsverkeer, het probleem niet zal verleggen naar de Nieuwe Boekhoutestraat, waar de gemeenteschool gevestigd is.

Dit eenrichtingsverkeer zal er elke schooldag voor zorgen, dat de ouders die hun kinderen komen op- of afhalen in basisschool ’t Brugje’ - al naargelang de verplichte rijrichting - in eenzelfde richting de Sint-Bernardusstraat moeten uitrijden.  

Het direct gevolg is een grotere verkeersdrukte aan het begin van het dorp en de Nieuwe Boekhoutestraat.

Dit zal er op zijn beurt voor zorgen dat er meer verkeer langs de gemeentelijke basisschool wordt afgeleid.

Het ene verkeersprobleem wordt dan droogweg vervangen door een ander.

De uitgang van de andere school zal namelijk risicovoller worden.

Dit is geen faire oplossing. 

André De Winne: ‘Er kan beter gezocht worden naar alternatieve oplossingen, zoals b.v. het verbreden van de Sint-Bernardusstraat of het aanleggen van een parking voor de ouders.’

Schepen Guido Van De Veire (N-VA):  het schepencollege is zich bewust van het feit dat een definitieve oplossing moet worden gezocht en hiervoor het nodige budget moet worden vrijgemaakt. Tijdens de tussentijdse oplossing vragen wij extra waakzaamheid van de ouders. 

N-VA Assenede vraagt alle betrokken actoren goed na te denken over het invoeren van oplossingen en zo de veiligheid van alle kinderen te garanderen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is