Voorstel Kiss & Ride zones aan scholen krijgt geen vervolgverhaal

Op 4 december 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Er was eens… de belofte tot aanleg Kiss & Ride zones

In 2010 boden wij dit als accentpunt aan, aan de meerderheid. Er werd toen beloofd om na te zien of er een mogelijkheid was tot het aanleggen van Kiss&Ride zones aan de scholen in al onze deelgemeenten.

Proefproject zouden de scholen in Assenede worden tijdens de dorpskernvernieuwing.

Nu, drie jaar later, vroeg onze fractie hoever het hiermee staat.:
* Is er ondertussen een overleg geweest tussen alle actoren?
* Is er ondertussen enige informatie ingewonnen of actie ondernomen?

De betrokken schepen antwoordde dat er inderdaad overleg geweest is met de scholen, maar dat deze niet ontvankelijk waren voor het project. Eén van de redenen zou zijn dat deze zones over hun eigen parkings moeten lopen, waardoor leerkrachten en ouders parkeerplaatsen verliezen.
M.a.w. de zones komen er niet.

Het hoeft echter niet dat scholen privéterrein moeten afstaan.
Een K&R strook  kan perfect gerealiseerd worden langsheen de weg

Heeft de meerderheid zich onvoldoende geïnformeerd of weet men niet goed hoe dit te organiseren?
In plaats van een bos onnodige verkeersborden te planten, zou men beter aan echte verkeersveiligheid werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is