Voorstellen lokaal regenboogbeleid tijdens gemeenteraadszitting van 4 juli 2013

Op 11 juli 2013

 

PERSBERICHT N-VA ASSENEDE

 

N-VA fractie doet voorstellen in het kader van lokaal regenboogbeleid
tijdens gemeenteraadszitting van 4 juli 2013

 

De informatie m.b.t de contactgegevens van het discriminatiemeldpunt van de dichtstbijzijnde centrumstad, het gratis telefoonnummer van de Holebifoon, informatie i.v.m. adoptierechten voor holebi’s, informatie m.b.t. het holebihuwelijk, en dergelijke meer  kan niet teruggevonden worden op de gemeentelijke website of via een ander gemeentelijk informatiekanaal.

 De N-VA fractie stelde dat enkel de vlag uithangen op de internationale dag tegen Homo- en transfobie op 17 mei j.l. wel een start is, maar dat het geen eindpunt mag zijn.

 Het is de taak van een overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat te creëren waarin ook holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard weten.

 N-VA Assenede vroeg om – via de gemeentelijke informatiekanalen – de nodige informatie te
verstrekken
en verwees hierbij naar de vijf tips op de website rond regenboogbeleid. Ook Assenede kan meer dan zijn steentje bijdragen door enkele kleine, kosteloze maar zeer waardevolle initiatieven.

De bevoegde schepen gaf aan dat het nummer van de Holebifoon kon opgenomen worden op de website, maar dat alle andere informatie om juridische redenen beter niet kon geplaatst worden.

Onze  fractie rekent erop dat de meerderheid voluit gaat voor een waardevol lokaal regenboogbeleid en kijkt uit naar de beloofde plaatsing van informatie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is