Zwerfkatten(wan)beleid door SamenPlus

Op 25 mei 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

N-VA Assenede kreeg  via mail klachten van enkele verontruste vrijwilligers uit Evergem omtrent het ‘zwerfkattenbeleid’ in Assenede.
Niet alleen worden inwoners van de Asseneedse deelgemeenten door de milieudienst afgescheept, bovenop kreeg de groendienst van de gemeente ook nog eens de mondelinge opdracht van het OCMW om kittens weg te halen en te vernietigen.

 “Ik wist niet wat ik las en was woedend”, zegt Sabina De Craecker, fractievoorzitter.
“Is het weghalen en doden van kittens door de groendienst de interpretatie van ‘zwerfkattenbeleid’ door Samenplus?”

De mail van de vrijwilligers van Evergem liegt er niet om.
Zij brachten de fractievoorzitter van N-VA Assenede op de hoogte van een aantal zaken waarmee zij geconfronteerd worden. Hun nummer wordt steevast doorgegeven aan de mensen van Assenede, omdat deze op de eigen milieudienst niet gehoord worden. Ook vzw Kat Zoekt Thuis krijgt deze oproepen uit Assenede binnen.De mensen hebben altijd dezelfde klachten: ze worden niet geholpen omdat ze moeten wachten tot 1 van de twee vangweken, waarbij maar gedurende 1 dag gevangen wordt.
“Dit is belachelijk gezien wij gemiddeld 1 week doen om een adres af te werken.”, schrijven de vrijwilligers uit Evergem. “Er zijn mensen die niet meer naar de gemeente Assenede willen bellen doordat er vorig jaar (huis)katten zijn gestorven/verdwenen die steriel werden gemaakt. Wij proberen ze te helpen maar ‘vzw Kat Zoekt Thuis’ heeft niet de middelen om al deze katten te bekostigen. Toen we de vraag om hulp gesteld hebben aan de milieudienst kwam er een standaard mail terug. M.a.w. geen hulp uit deze hoek. Verder hebben we ook weet dat kittens uit de Moestuinstraat door de groendienst werden opgehaald om te doden. Dit was op vraag van het OCMW. We gingen deze naar de opvang brengen als ze oud genoeg waren, maar de gemeente was ons voor. Het doden van kittens is absoluut iets wat wij niet kunnen toestaan. Wij gaan hiervoor een klacht indienen bij de burgemeester.
Het ergste is dat deze kittens er niet zouden geweest zijn als ze correct hadden gevangen. In dit geval is rato eind vorig jaar 1 dag komen vangen en de kattin zat er niet in.”

Sabina De Craecker: ‘vorig jaar vingen deze Evergemse vrijwilligers maar liefst 300 katten. Daarvan zijn 60 kittens naar de opvang gebracht. De schepen van Dierenwelzijn van Evergem – Kathleen De Poorter(N-VA)  – trok op vraag van de vrijwilligers het jaarbudget toen op van 10.000 euro naar 20.000 euro. Dit jaar kregen zij opnieuw een budget van 10.000 euro. Wat een verschil met Assenede waar men zelfs geen echt budget krijgt! En loopt de kat niet in de kooi, dan is het alweer zes maanden wachten en kan ze rustig verder kweken. Ik zwijg nu nog over de wanpraktijken die ik voorheen aankaartte.
Het resultaat is er naar. Waar het zwerfkattenbeleid in Evergem resulteerde in een sterk terugdringen van de populatie, is deze in Assenede alleen maar toegenomen. Bovendien verplaatst de populatie door uitbreiding zich ook nog eens over de gemeentelijke grenzen, richting Ertvelde en Rieme (Evergem).  Samenplus pakt uit met het zwerfkattenbeleid maar zouden zich blauw, rood en groen moeten schamen. Assenede moet ook naar een project gaan dat resultaten geeft, want op dit moment is er nog heel veel verbetering nodig. Ik kaart dit zeker opnieuw aan op de gemeenteraad van donderdag 1 juni 2017 en wil een antwoord op de praktijken waarvan ik nu werd ingelicht.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is